Όροι χρήσης

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του ιστότοπου της Lumi Uk Apparel Ltd, που βρίσκεται στη διεύθυνση www.balou.co.uk.
Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Balou εάν δεν συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.
Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης και όλες τις Συμφωνίες: Οι όροι "Πελάτης", "Εσείς" και "Σας" αναφέρονται σε εσάς, το άτομο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. Το «Η Εταιρεία», «Οι Εαυτό μας», «Εμείς», «Δικοί μας» και «Εμείς», αναφέρεται στην Εταιρεία μας. Το "Party", "Parties" ή "Us", αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και σε εμάς. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητη για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο για τον ρητό σκοπό της ικανοποίησης των αναγκών του Πελάτη σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα με και υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία της Ολλανδίας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαία ή/και αυτός/αυτή, λαμβάνεται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου ως παραπομπή στο ίδιο.
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Με την πρόσβαση στο Balou, συμφωνήσατε να χρησιμοποιείτε cookies σε συμφωνία με το Πολιτική Απορρήτου της Lumi Uk Apparel Ltd.
Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέπουν να ανακτούμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας για να ενεργοποιήσουν τη λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών για να διευκολύνουν τα άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Ορισμένοι από τους συνεργάτες/διαφημιστικούς μας συνεργάτες ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.
ΑΔΕΙΑ
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, Η Lumi Uk Apparel Ltd και/ή οι δικαιοδόχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο Balou. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από το Balou για προσωπική σας χρήση υπόκεινται σε περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Δεν πρέπει να:
 • Αναδημοσίευση υλικού από το Μπαλού

 • Πουλήστε, ενοικιάστε ή αδειοδοτήστε υλικό από την Balou

 • Αναπαράγετε, αντιγράψτε ή αντιγράψτε υλικό από το Balou

 • Αναδιανομή περιεχομένου από το Balou

Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας.
Μέρη αυτού του ιστότοπου προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Η Lumi Uk Apparel Ltd δεν φιλτράρει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή ελέγχει τα σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του Lumi Uk Apparel Ltd , των αντιπροσώπων ή/και των θυγατρικών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και τις απόψεις του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, Η Me&You Apparel Limited δεν φέρει ευθύνη για τα Σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημιά ή έξοδα που προκλήθηκαν ή/και υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης και/ή δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Lumi Uk Apparel Ltd διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί τυχόν Σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή προκαλούν παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.
Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:
 • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε τα σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις για να το κάνετε.

 • Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος οποιουδήποτε τρίτου.

 • Τα σχόλια δεν περιέχουν κανένα δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλο παράνομο υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής

 • Τα Σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση ή την προώθηση επιχειρηματικών ή προσαρμοσμένων ή παρουσίασης εμπορικών δραστηριοτήτων ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Με το παρόν χορηγείτε Η Lumi Uk Apparel Ltd είναι μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης σε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται οποιοδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή ή μέσο.
ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΣ
Οι ακόλουθοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδεθούν με τον Ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες;

 • Μηχανές αναζήτησης;

 • Ειδησεογραφικοί οργανισμοί;

 • Οι διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων μπορούν να συνδέονται με τον Ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που υπερσυνδέονται με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων. και

 • Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα, εκτός από την προσέλκυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, φιλανθρωπικών εμπορικών κέντρων και φιλανθρωπικών ομάδων συγκέντρωσης κεφαλαίων που ενδέχεται να μην υπερσυνδέονται με τον ιστότοπό μας.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή άλλες πληροφορίες Ιστοσελίδας, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός. (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του· και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.
Ενδέχεται να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:
 • κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές ή/και τις επιχειρήσεις·

 • τοποθεσίες κοινότητας dot.com.

 • ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα·

 • Διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων·

 • πύλες Διαδικτύου·

 • λογιστικά, νομικά και συμβουλευτικά γραφεία· και

 • εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικούς συλλόγους.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν αποφασίσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα μας έκανε να φαινόμαστε δυσμενείς για τον εαυτό μας ή για τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας. (β) ο οργανισμός δεν έχει κανένα αρνητικό αρχείο μαζί μας. (γ) το όφελος για εμάς από την ορατότητα της υπερ-σύνδεσης αντισταθμίζει την απουσία Lumi Uk Apparel Ltd ; και (δ) ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών πόρων.
Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός. (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του· και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.
Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Lumi Uk Apparel Ltd. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τυχόν διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε τον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στις οποίες θα θέλατε να Σύνδεσμος. Περιμένετε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.
Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδέσουν τον Ιστότοπό μας ως εξής:
 • Με τη χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας. ή

 • Με τη χρήση του ενιαίου εντοπιστή πόρων που συνδέεται με ή

 • Η χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστότοπού μας είναι συνδεδεμένη με αυτή έχει νόημα εντός του πλαισίου και της μορφής περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.

Καμία χρήση του Το λογότυπο ή άλλο έργο τέχνης της Lumi Uk Apparel Ltd θα επιτρέπεται για σύνδεση χωρίς συμφωνία άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.
IFRAMES
Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση του ιστότοπού μας.
ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύσετε και να μας υπερασπιστείτε έναντι όλων των αξιώσεων που εμφανίζονται στον Ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε Ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευθεί ως συκοφαντικός, άσεμνος ή εγκληματικός ή που παραβιάζει, με άλλο τρόπο παραβιάζει ή υποστηρίζει την παραβίαση ή άλλη παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.
ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΑΣ
Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου
ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας. Εγκρίνετε την άμεση κατάργηση όλων των συνδέσμων προς τον Ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να υιοθετήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Με τη συνεχή σύνδεση με τον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ακολουθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον Ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, είστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε και να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε αιτήματα για την κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε ή να απαντήσουμε απευθείας σε εσάς.
Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους. ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο διατηρείται ενημερωμένο.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθύνης δεν θα:
 • να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την ευθύνη μας ή τη δική σας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό.

 • να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή τη δική σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση·

 • να περιορίσετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. ή

 • εξαιρέστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που ενδέχεται να μην εξαιρεθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα και αλλού στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο. και (β) διέπει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών που προκύπτουν από σύμβαση, σε αδικοπραξία και για παράβαση του εκ του νόμου καθήκοντος.
Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του ιστότοπου παρέχονται δωρεάν, δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ KLARNA
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όταν προσθέτετε το Klarna Payments στον ιστότοπό σας, πρέπει να λάβετε υπόψη
 • Θέματα προστασίας δεδομένων και κοινής χρήσης δεδομένων

 • Πληροφορίες περί Όρων και Προϋποθέσεων

Ζητήστε νομική συμβουλή για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
Οι εθνικοί κανόνες ή/και οι κανόνες της ΕΕ θέτουν ορισμένα όρια στο πώς και πότε μπορείτε να μοιράζεστε πληροφορίες ταυτοποίησης πελατών με την Klarna. Οι κανονισμοί της ΕΕ ορίζουν ότι ο πελάτης πρέπει να έχει κάνει κλικ στην επιλογή Klarna προτού ο Έμπορος κοινοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία. Βασικά αυτό σημαίνει ότι μοιράζεστε δεδομένα απορρήτου όταν οι πελάτες επιλέγουν ενεργά την επιλογή Klarna στο ταμείο σας και εμφανίζεται το γραφικό στοιχείο της Klarna, όχι πριν. Η προεπιλεγμένη μας ρύθμιση συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της ΕΕ. Εάν εργάζεστε σε άλλη δικαιοδοσία, πρέπει να ελέγξετε τι είδους ρύθμιση επιτρέπεται πριν κάνετε την ενσωμάτωση.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του τι να προσθέσετε τους υπάρχοντες Όρους και Προϋποθέσεις. Στο παρακάτω κείμενο, χρειάζεται μόνο να αναφέρετε τους τρόπους πληρωμής που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε ήδη παρόμοιο κείμενο, παραλείψτε αυτήν την ενότητα.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΕ
Αγγλικά:
Σε συνεργασία με την Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία, σας προσφέρουμε τους παρακάτω τρόπους πληρωμής. Η πληρωμή πρέπει να γίνει στην Klarna.
 • Πληρωμή σε [14] ημέρες: Η περίοδος πληρωμής είναι 14 ημέρες από την αποστολή των αγαθών ή των εισιτηρίων/ ημερομηνία διαθεσιμότητας της υπηρεσίας. Μπορείτε να βρείτε τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις για τις αγορές όπου είναι διαθέσιμη αυτή η μέθοδος πληρωμής εδώ: Ηνωμένο Βασίλειο , Γερμανία , Σουηδία , Νορβηγία , Δανία , Φινλανδία , Αυστρία , Ελβετία και Ολλανδία .

 • Χρηματοδότηση: Με την υπηρεσία χρηματοδότησης από την Klarna μπορείτε να πληρώσετε την αγορά σας σε ευέλικτες ή σταθερές μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο ταμείο. Η πληρωμή δόσεων οφείλεται στο τέλος κάθε μήνα μετά την υποβολή ξεχωριστού μηνιαίου τιμολογίου από την Klarna. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Slice It, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων και των Τυπικών πληροφοριών ευρωπαϊκής καταναλωτικής πίστης, μπορείτε να βρείτε εδώ για τις αγορές όπου είναι διαθέσιμη αυτή η μέθοδος πληρωμής: Αυστρία , Ηνωμένο Βασίλειο , Γερμανία , Σουηδία , Νορβηγία , Δανία και Φινλανδία .

 • Απευθείας τραπεζική μεταφορά: Διατίθεται σε Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ολλανδία. Ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί απευθείας μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.

 • Άμεση χρέωση: Ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί μετά την αποστολή των αγαθών ή των εισιτηρίων/ ημερομηνία διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ή σε περίπτωση συνδρομής σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που κοινοποιούνται. Θα ειδοποιηθείτε για την(τις) ημερομηνία(ες) μέσω email.

 • Πληρωμές με κάρτα: Διατίθεται στη Σουηδία, τη Γερμανία και την Αυστρία. Το ποσό θα δεσμευτεί στην κάρτα σας και θα χρεωθεί μετά την αποστολή των αγαθών ή τα εισιτήρια/ημερομηνία διαθεσιμότητας της υπηρεσίας. Σε περίπτωση συνδρομής το ποσό θα χρεωθεί σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που ανακοινώθηκαν.

 • [ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ]

Οι τρόποι πληρωμής Πληρωμή σε [14] ημέρες, Slice It και πάγια χρέωση είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση θετικής πιστοληπτικής αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό, κατά τη διαδικασία παραγγελίας και διεκπεραίωσης της αγοράς σας, προωθούμε τα δεδομένα σας για έλεγχο διεύθυνσης και πίστωσης στην Klarna. Μπορούμε να σας προσφέρουμε μόνο τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής με βάση το αποτέλεσμα του πιστωτικού ελέγχου. Γενικές πληροφορίες για την Klarna και τους όρους χρήστη ανά χώρα μπορείτε να βρείτε στο klarna.com . Ο χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με τις πληροφορίες στη δήλωση απορρήτου της Klarnas.
Γερμανός:
Στο Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:
 • Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt [14] Tage ab Versand der Ware/ des Tickets/ oder, bei sonstigen Dienstleistungen, der Zurverfügungstellung der Dienstleistung. Die vollständigen Rechnungsbedingungen für die Länder in denen diese Zahlart verfügbar ist finden Sie hier: Deutschland , Finnland , Großbritannien , Niederlande , Norwegen , Österreich , Schweden , Schweiz .

 • Ratenkauf: Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf in festen oder flexiblen monatlichen Raten zu den in der Kasse angegebenen Bedingungen bezahlen. Die Ratenzahlung ist jeweils zum Ende des Monats nach Übersendung einer Monatsrechnung durch Klarna fällig. Weitere Informationen zum Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen Ground Für Verbraucherkredite für die Länder in denen diese Zahlart verfügbar ist finden Sie hier (nur in den angeland, Deutsche veräßne Länder) britannien , Norwegen , Österreich , Schweden .

 • Sofortüberweisung: Verfügbar in Deutschland, Österreich, Belgien, Italien, Spanien, Polen und den Niederlanden. Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.

 • Lastschrift: Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der Zeitpunkt wird Ihnen ανά E-Mail mitgeteilt.

 • Kreditkarte (Visa/Mastercard): Verfügbar στη Γερμανία. Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware oder Tickets / Verfügbarkeit des Services oder im Falle eines Abonnements entsprechend der kommunizierten Zeiten.

 • [ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ]

Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung, Ratenkauf und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Insofern leiten wir Ihre Daten im Rahmen der Kaufanbahnung und Abwicklung des Kaufvertrages an Klarna zum Zwecke der Adress- und Bonitätsprüfung weiter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen nur diejenigen Zahlarten anbieten können, die aufgrund der Ergebnisse der Bonitätsprüfung zulässig sind. Weitere Informationen und Klarnas Nutzungsbedingungen finden Sie hier . Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.
ΑΥΣΤΡΙΑ (ΜΟΝΟ)
Klarnas Zahlungsoptionen
Στο Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:
 • Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage ab Versand der Ware. Die Rechnungsbedingungen finden Sie hier .

 • Ratenkauf: Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 EUR) από τον χρόνο στο Kasse angeengebenhed. Die Ratenzahlung ist jeweils zum Ende des Monats nach Übersendung einer Monatsrechnung durch Klarna fällig. Weitere Informationen zum Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier .

 • Sofortüberweisung: Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.

 • Lastschrift: Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der Zeitpunkt wird Ihnen ανά E-Mail mitgeteilt.

 • Kreditkarte (Visa/Mastercard): Verfügbar στο Österreich. Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware oder Tickets / Verfügbarkeit des Services oder im Falle eines Abonnements entsprechend der kommunizierten Zeiten.

 • [ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ]

Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung, Ratenkauf und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Nähere Informationen und Klarnas Nutzerbedingungen finden Sie hier . Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre personenbezogenen Daten werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.
ΔΑΝΙΑ (ΜΟΝΟ)
Klarnas betalingsmåder
I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmåder:
 • Faktura: Πιστοποίηση μετά από 14 ημέρες από το dag, varerne bliver sendt. Her kan du finde vilkårene for faktura.

 • Konto: Klarna Konto er en kassekredit, som gives af Klarna. Ο δότης låntageren mulighed for at betale sine køb i månedlige afdrag med 1/24 (σκύλος ελάχ. 89 kr.) από totalbeløbet eller ifølge de vilkår, der blev godkendt i kassen. Για απλές πληροφορίες om Klarna Konto inkl. generelle betingelser og standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, κάντε κλικ σε αυτήν .

 • [ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ]

Betaling sker altid til Klarna. Du kan finde απλές πληροφορίες om Klarna på deres hjemmeside . Her kan du finde deres brugervilkår. Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas politik til beskyttelse af personlige oplysninger .
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (ΜΟΝΟ)
Klarnan maksutavat
Yhdessä Klarna Bank AB:n (julk.) kanssa (päätoimipaikan osoite Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi) tarjoamme seuraavia maksutapoja, joissa maksu tehdään suoraan Klarnalle:
 • Lasku: maksuaika on 14 vuorokautta tuotteiden toimituksesta. Klarna-laskun ehdot ovat saatavilla täällä .

 • Joustava erämaksu: voit maksaa ostoksesi joustavasti kuukausierissä, joiden suuruus on vähintään 1/100 velan määrästä (kuitenkin aina vähintäään 5,00 EUR mukaan lukien korko jäljelllale).

 • Kiinteä erämaksu: voit valita kassalla eri kuukausierävaihtoehdoista. Erät pienenevät kuukausittain sitä mukaa, kun maksamatta oleva luottosumma pienenee.

 • Kampanjalasku: jos oston yhteydessä on tarjottu mahdollisuutta pidennettyyn 1–3 kuukauden maksuaikaan aloitusmaksua vastaan ​​(esim. «Osta nyt, maksa helmikuussa»), voit maksaa ostokset kampanjalaskakunise e.

 • Joustavan erämaksun, kiinteän erämaksun ja kampanjalaskun ehdot löydät täältä ja vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot täältä .

 • [ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ]

Löydät lisätietoa Klarnasta täältä ja Klarnan käyttöehdot täältä . Klarna käsittelee henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΜΟΝΟ)
Klarnas Zahlungsoptionen
Στο Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:
 • Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tagen ab Versand der Ware. Die Rechnungsbedingungen finden Sie hier .

 • Ratenkauf: Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 EUR) από τον χρόνο στο Kasse angeengebenhed. Die Ratenzahlung ist jeweils zum Ende des Monats nach Übersendung einer Monatsrechnung durch Klarna fällig. Weitere Informationen zum Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier .

 • Sofortüberweisung: Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.

 • Lastschrift: Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der Zeitpunkt wird Ihnen ανά E-Mail mitgeteilt. Weitere Informationen finden Sie hier .

 • Kreditkarte (Visa/Mastercard): Verfügbar στη Γερμανία. Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware oder Tickets / Verfügbarkeit des Services oder im Falle eines Abonnements entsprechend der kommunizierten Zeiten.

 • [ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ]

Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung, Ratenkauf und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Weitere Informationen und Klarnas Nutzerbedingungen finden Sie hier . Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre personenbezogenen Daten werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΜΟΝΟ)
Betaalmethodes van Klarna
Στο samenwerking συναντήσαμε την Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
 • Achteraf Betalen

 • Gespreid Betalen

 • [ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ]

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Αλγεινή ενημέρωση για την Klarna vindt u hier . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven στη δήλωση απορρήτου της Klarna verwerkt.
ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΜΟΝΟ)
Klarnas betalingsmetoder
I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.
 • Faktura: Forfallsdato er 14 dager fra tidspunktet varene er sendt ut. Faktura vilkårene finner du här .

 • Konto: Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (ελάχιστο 95 NOK) από το totalbeløpet. Περισσότερες πληροφορίες για την Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her .

 • [ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ]

Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring .
ΣΟΥΗΔΙΑ (ΜΟΝΟ)
Klarnas betalningsalternativ
Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:
 • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för beta inom 14 dagar finner du här .

 • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (τουλάχιστον 50 SEK) από το σύνολο του utnyttjade kreditbeloppetsan από τον πωλητή. Για περισσότερες πληροφορίες om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

 • Betala Direct: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren for användande av autogiro finner du här.

 • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

 • [ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ]

Du hittar mer πληροφορίες om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här .
För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Προτείνετε να σκάψετε στο läsa vår sekretespolicy [LINK].
Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy .
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (ΜΟΝΟ)
Σε συνεργασία με την Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία, σας προσφέρουμε τις ακόλουθες επιλογές πληρωμής. Η πληρωμή πρέπει να γίνει στην Klarna:
 • Πλήρωσε αργότερα.

 • Χρηματοδότηση.

 • [ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ]

Περισσότερες πληροφορίες και όροι χρήστη Klarnas μπορείτε να βρείτε εδώ . Γενικές πληροφορίες για την Klarna μπορείτε να βρείτε εδώ . Ο χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με τις πληροφορίες στη δήλωση απορρήτου της Klarnas .
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του τι να προσθέσετε την υπάρχουσα Πολιτική απορρήτου σας:
ΑΥΣΤΡΙΑ
Γερμανός:
Um Ihnen die Zahlungsoptionen von Klarna anbieten zu können, werden wir personenbezogene Daten, wie beispielsweise Kontaktdaten und Bestelldaten, an Klarna übermitteln. So kann Klarna beurteilen, ob Sie die über Klarna angebotenen Zahlungsoptionen in Anspruch nehmen können und die Zahlungsoptionen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.
Αγγλικά:
Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις επιλογές πληρωμής της Klarna, θα μεταβιβάσουμε στην Klarna ορισμένες πτυχές των προσωπικών σας στοιχείων, όπως στοιχεία επικοινωνίας και παραγγελίας, προκειμένου η Klarna να αξιολογήσει εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τις επιλογές πληρωμής της και να προσαρμόσει τις επιλογές πληρωμής για σενα. Γενικές πληροφορίες για την Klarna μπορείτε να βρείτε εδώ . Ο χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με τις πληροφορίες στη δήλωση απορρήτου της Klarnas.
ΔΑΝΙΑ
Για στο kunne tilbyde dig de forskellige Klarna betalingsmåder er vi nødt til at viderregive dine person- og kontaktoplysninger samt oplysninger om din bestilling til Klarna. Vi vil opfordre dig til at læse vores politik for beskyttelse af persondata [LINK] για απλή ενημέρωση om, hvordan vi indsamler og behandler dine personaldata.
Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas politik til beskyttelse af personlige oplysninger.
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Jotta sinulle voidaan tarjota Klarnan maksutapoja, välitämme sinusta tietoa Klarnalle, kuten yhteystietosi ja tiedot tilauksesta, jotta Klarna voi arvioida, voidaanko sinulle tarjota eri maksutapojapita sinojaull,
Löydät lisätietoa Klarnasta täältä. Henkilötietojasi käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Γερμανός:
Um Ihnen die Zahlungsoptionen von Klarna anbieten zu können, werden wir personenbezogene Daten, wie beispielsweise Kontaktdaten und Bestelldaten, an Klarna übermitteln. So kann Klarna beurteilen, ob Sie die über Klarna angebotenen Zahlungsoptionen in Anspruch nehmen können und die Zahlungsoptionen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.
Αγγλικά:
Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις επιλογές πληρωμής της Klarna, θα μεταβιβάσουμε στην Klarna ορισμένες πτυχές των προσωπικών σας στοιχείων, όπως στοιχεία επικοινωνίας και παραγγελίας, προκειμένου η Klarna να αξιολογήσει εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τις επιλογές πληρωμής της και να προσαρμόσει τις επιλογές πληρωμής για σενα. Γενικές πληροφορίες για την Klarna μπορείτε να βρείτε εδώ . Ο χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με τις πληροφορίες στη δήλωση απορρήτου της Klarnas.
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Για å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Oppplysningene som brukes er navn, address, e-postadresse, phonenummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende.
Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring .
ΣΟΥΗΔΙΑ
För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och πληροφορίες παραγγελίας, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras στο betaltenssyäkrme .
Περισσότερες πληροφορίες om Klarna kan du hitta här . Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy .
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις επιλογές πληρωμής της Klarna, θα μεταβιβάσουμε στην Klarna ορισμένες πτυχές των προσωπικών σας στοιχείων, όπως στοιχεία επικοινωνίας και παραγγελίας, προκειμένου η Klarna να αξιολογήσει εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τις επιλογές πληρωμής της και να προσαρμόσει τις επιλογές πληρωμής για σενα.
Γενικές πληροφορίες για την Klarna μπορείτε να βρείτε εδώ . Ο χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με τις πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου της Klarna .
ΕΛΒΕΤΙΑ (ΜΟΝΟ)
Γερμανός:
Klarnas und Billpays Zahlungsoptionen
Στο Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, und Billpay GmbH , Zinnowitzer Str. 1, 10115 Βερολίνο, Γερμανία, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an:
 • Rechnung : Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tagen ab Versand der Ware. Die Rechnungsbedingungen finden Sie hier . Die Zahlung erfolgt an Billpay.

 • Sofortüberweisung : Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung. Die Zahlung erfolgt an Klarna.

 • [ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ]

Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Weitere Informationen und Klarnas Nutzerbedingungen finden Sie hier . Allgemeine Informationen zu Billpay erhalten Sie hier .Ihre personenbezogenen Daten werden von Klarna und Billpay in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmuntgenysgen .
Αγγλικά:
Επιλογές πληρωμής Billpay/Klarna Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις επιλογές πληρωμής της Klarna και να αξιολογήσουμε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τις επιλογές πληρωμής της και να προσαρμόσουμε τις επιλογές πληρωμής για εσάς, θα μεταβιβάσουμε στην Klarna ορισμένες πτυχές των προσωπικών σας στοιχείων. Γενικές πληροφορίες για την Klarna μπορείτε να βρείτε εδώ και για το BillPay εδώ . Ο χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με τις πληροφορίες στις ειδοποιήσεις απορρήτου της Klarna και του BillPay .
Για απευθείας τραπεζική μεταφορά , τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως στοιχεία επικοινωνίας και παραγγελίας, θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Klarna.
Για Pay Now (SOFORT Direct Banking) Τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως στοιχεία επικοινωνίας και παραγγελίας, θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Klarna.
Γαλλική γλώσσα:
Options de paiement de Billpay/Klarna Afin de pouvoir vous offrir les options de paiement de Klarna, déterminer si vous remplissez les critères relatifs aux modes de paiement proposés, et vous offrir des option des paiement de ssur-mesure, nous Données personnelles. Λεπτομέρειες γενικών πληροφοριών για την Klarna είναι διαθέσιμες ici et celles sur BillPay ici . Vos données personnelles sont traitées conformément à la législation σχετική à la προστασία des données en vigueur et conformément à la politique de confidentialité de Klarna et BillPay .
Pour bénéficier du service Virement Bancaire . Vos données personnelles telles que vos coordonnées et les πληροφορίες συγγενείς à votre commande sont traitées par Klarna.
Pour bénéficier du service Payez maintenant (prélèvement direct SOFORT). Vos données personnelles telles que vos coordonnées et les πληροφορίες συγγενείς à votre commande sont traitées par Klarna.
Ιταλικός:
Opzioni di pagamento di Billpay/Klarna Per poterti offfrire il metodo di pagamento Klarna e valutare se puoi accedere alle loro opzioni di pagamento e anche per poter personalizzare le opzioni di pagamento alle tue esigenze, dovrai informazine fornire alcu. Per le informazioni generali su Klarna, leggi qui e su BillPay qui . I tuoi dati personali sono trattati in conformità con le leggi vigenti in materia di protezione dei dati e nel rispetto delle informazioni riportate nelle informative sulla privacy di Klarna e BillPay .
Per Bonifico Diretto I tuoi dati personali, quali contatti e informazioni relative all'ordine, saranno trattati da Klarna.
Per Paga ora (Sofort Banking) I tuoi dati personali, quali contatti e informazioni relative all'ordine, saranno trattati da Klarna.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (SE)
Σουηδικά:
Riksdagen har antagit en ny lag som kommer att träda i kraft den 1 Ιουλίου 2020 και η reglera παρουσίαση από betalsätt vid marknadsföring av betaltjänster online. Lagen, som enbart gäller Sverige, införs som ett tillägg till betaltjänstlagen och innebär att:
 1. Om en konsument som köper varor och tjänster online kan välja ett betalsätt som innebär att en kredit inte lämnas, ska ett sådant betalsätt visa först, samt

 2. om det finns både kreditbetalsätt och betalsätt som innebär att kredit inte lämnas tillgängliga i kassan, για τα πιστωτικά betalsättet inte vara förvalt för kunden.

Lagen ställer krav på betaltjänstleverantörer, såsom τραπεζίτης. Den gäller även i de fall när vi saknar förmåga att styra i vilken ordning som en handlare παρουσιαστής betalsätten i sin kassa. Därför publicerar nu Klarna riktlinjer till våra handlare och samarbetspartners, så att ni agerar i enlighet med de nya legala kraven.
Vad kommer det här innebära for mig som handlare;
Hur du som handlare påverkas och behöver agera beror på vilka betalsätt du erbjuder konsumenter och vilken kassalösning du använder. Lagen innebär inte att du som handlare måste tillhandahålla betalsätt utan kredit.
Handlare med Klarna Checkout behöver inte göra några ändringar själva. En skillnad kommer vara att betalsätten utan kredit, som till exempel banköverföring, kommer att presenteras som det första alternativet i Klarna Checkout, i de fall när sådana finns tillgängliga. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει για την αναβάθμιση της Klarna Ολοκλήρωση αγοράς για τη βέλτιστη χρήση των προϊόντων για τη χρήση όλων των προϊόντων για την ομαλή ανασκαφή. Vår ambition är att dina kunder som älskar Klarnas betalsätt ska ha lätt att hitta dem och att negative påverkan på konverteringsgrad undviks.
Handlare med Klarna Payments behöver själva säkerställa att presentation av betalsätt sker and enlighet med den nya lagen, eftersom Klarna saknar möjlighet att påverka det. Tekniskt behöver du säkerställa att det finns en logik som styr i vilken ordning betalsätten visas på sidan.
Om du har Klarna Methods Payment (KPM) så rekommenderar vi att du flyttar över till Klarna Checkout (KCO) eller till Klarna Payments (KP) om du till exempel bara vill ha ett av Klarnas betalsätt och även sjålognätälv de legala kraven. Om du flyttar över till KCO så kommer vi sköta logiken med att sortera betalsätt åt dig. Som tidigare kommunicerats kommer vi att vi kommer sluta stödja KPM μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Hör gärna av dig till din kundansvariga kontaktperson på Klarna for att få mer information om detta och prata om vilning pass.
Αγγλικά:
Το σουηδικό κοινοβούλιο ενέκρινε νέα νομοθεσία που ορίζει απαιτήσεις σχετικά με την παρουσίαση των τρόπων πληρωμής στα ηλεκτρονικά ταμεία. Ο νέος νόμος θα ισχύει μόνο για τη σουηδική αγορά και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2020.
Αυτή η νέα νομοθεσία απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ("PSP"), όπως οι τράπεζες, να διασφαλίζουν ότι σε ένα ηλεκτρονικό ταμείο:
 1. Δεν πρέπει να προεπιλέγεται τρόπος πληρωμής πίστωσης εάν υπάρχουν διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής χωρίς πίστωση και

 2. Εάν υπάρχουν άλλες μέθοδοι πληρωμής εκτός από τις μεθόδους πληρωμής με πίστωση που είναι διαθέσιμες για χρήση από τον καταναλωτή, θα πρέπει πρώτα να παρουσιαστούν αυτές οι άλλες μέθοδοι πληρωμής.

Όπως αναφέρεται, οι υποχρεώσεις στη νέα ρύθμιση είναι με το ΠΣΠ. Ισχύει επίσης σε εκείνες τις περιπτώσεις που η Klarna δεν ελέγχει με ποια σειρά παρουσιάζει ένας έμπορος τρόπους πληρωμής στο ταμείο. Επομένως, δημοσιεύουμε τώρα οδηγίες στους εμπόρους και τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.
Τι σημαίνει αυτό για μένα ως έμπορο;
Ο αντίκτυπος για εσάς ως έμπορο θα εξαρτηθεί από τους τρόπους πληρωμής που προσφέρετε και τη λύση ολοκλήρωσης αγοράς που χρησιμοποιείτε. Λάβετε υπόψη ότι η νέα νομοθεσία δεν απαιτεί από τους εμπόρους να παρέχουν πραγματικά τρόπους πληρωμής χωρίς πίστωση.
Οι έμποροι με Klarna Checkout (KCO v2 και v3) δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν αλλαγές για να συμμορφωθούν. Θα ενημερώσουμε την τρέχουσα λύση KCO για τη σουηδική αγορά για να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι νέες νομικές απαιτήσεις. Μια διαφορά θα είναι ότι οι μέθοδοι πληρωμής χωρίς πίστωση, όπως η πάγια εντολή, όταν είναι διαθέσιμες, θα εμφανίζονται ως η πρώτη επιλογή στο ταμείο. Αυτήν τη στιγμή εργαζόμαστε για να βελτιστοποιήσουμε το προϊόν με βάση τη νέα κατάσταση, ώστε όλα να συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά για εσάς. Φιλοδοξία μας είναι να συνεχίσουμε να διευκολύνουμε τους πελάτες σας να βρίσκουν τους τρόπους πληρωμής της Klarna που τους αρέσουν και να αποφύγουμε τον αρνητικό αντίκτυπο στο ποσοστό μετατροπών.
Οι έμποροι με Klarna Payments (KP) πρέπει να διασφαλίσουν ότι η παρουσίαση των τρόπων πληρωμής θα γίνει σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις οι ίδιοι. Όπως γνωρίζετε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη σειρά που χρησιμοποιείτε για την παρουσίαση των τρόπων πληρωμής στο ταμείο σας, επομένως σας ζητάμε να διασφαλίσετε ότι η λογική που διέπει με τη σειρά που παρουσιάζονται οι τρόποι πληρωμής εφαρμόζεται πριν από την έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας δύναμη.
Εάν είστε έμπορος με τη λύση Klarna Payment Methods (KPM), σας συνιστούμε να μεταβείτε στο Klarna Checkout (KCO) ή στο Klarna Payments (KP), εάν για παράδειγμα θέλετε μόνο έναν τρόπο πληρωμής και είστε σε θέση να διαχειριστείτε τη λογική της ταξινόμησης τρόποι πληρωμής στο ταμείο σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Εάν επιλέξετε KCO, θα χειριστούμε την ταξινόμηση των τρόπων πληρωμής για εσάς. Για να κάνετε μετεγκατάσταση στο KCO, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ροή αυτοεξυπηρέτησης που έχουμε ξεκινήσει για να απλοποιήσουμε τη διαδικασία. Όπως ενημερώθηκε προηγουμένως, θα σταματήσουμε να υποστηρίζουμε το KPM μετά τον Σεπτέμβριο του 2020. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας στην Klarna για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τον τρόπο μεταφοράς στο Klarna Checkout ή στο Klarna Payments.